Δρ. Ελευθερία Καλλίνικου, αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της φοίτησε και στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Hogeschool Rotterdam Omstreken στα πλαίσια κρατικής υποτροφίας. Κατά την παραμονή της εκεί εκπαιδεύτηκε στο παιδαγωγικό σύστημα Montessori ασκούμενη στο πρότυπο Montessori school του Delft.

Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική, του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέρος των μεταπτυχιακών της σπουδών διεξάχθηκε στην Ιατρική Σχολή στο Universita degli studi di Bologna, στα πλαίσια υποτροφίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε στη Βερόνα σε έρευνα στο Sezione di Psichiatria, Universita di Verona, WΗΟ collaborating center.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον τομέα της αξιολόγησης της παροχής υπηρεσιών σε δομές ψυχικής υγείας με χρήση ψυχομετρικών εργαλείων.

Παράλληλα με τις σπουδές της, συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας» του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Σημαντική είναι η συμμετοχή της και σε ερευνητικά πρωτόκολλα σχετικά με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε τομείς που αφορούν την ποιότητα ζωής των χρόνιων ασθενών και την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης ως δείκτης ικανοποίησης από την παροχή φροντίδας.

Εκπαιδεύτηκε τέλος στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό κέντρο Αθηνών  στην ομαδική ανάλυση και ομαδική ψυχοθεραπεία.Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Έχοντας αποκομίσει σημαντική εμπειρία σε υπηρεσίες κοινωνικής ψυχιατρικής, από το 2002 εργάζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία ως ψυχολόγος, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες και παιδιά ενώ συντονίζει ομάδες γονέων και βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά. 

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA