Συμβουλευτική γονέων

Στο πρότυπο κέντρο “Λογοποίηση”,  οι γονείς/κηδεµόνες θεωρούνται συν-θεραπευτές και ο ρόλος που διαδραµατίζουν στην εξέλιξη της θεραπείας κρίνεται καθοριστικός. 

 

Για το λόγο αυτό, πραγµατοποιούνται οµαδικές παρεµβάσεις µε στόχο την συµβουλευτική ενδυνάµωση του γονέα ώστε να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του, να βελτιώσει την αλληλεπίδραση µαζί του και να αξιοποιήσει στο µέγιστο τις δυνατότητές του. 

Επίσης οργανώνονται οµάδες γονέων µε στόχο την αλληλεπίδρασή τους προκειµένου να µοιραστούν σκέψεις, συναισθήµατα και εµπειρίες σε σχέση µε τις δυσκολίες των παιδιών τους υπό επιστηµονικό συντονισµό.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο βάση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειάς του, πραγματοποιούνται ατομικές ψυχολογικές παρεμβάσεις με το παιδί ή υποστηρικτικές συνεδρίες που μετέχει όλη η οικογένεια.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA