Αξιολόγηση 

Στο χώρο μας, διερευνώνται αναπτυξιακές, μαθησιακές και συναισθηματικές διαταραχές καθώς και διαταραχές συμπεριφοράς. Η ομάδα μας στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών με ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές ή/και διαρκείς εξειδικεύσεις στο χώρο της λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογίας και ειδικής αγωγής.

Τι γίνεται στο πρώτο ραντεβού; 

Το αρχικό ραντεβού είναι διερευνητικό και περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού μέσω συνέντευξης με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ή του ενήλικα από όπου αναδεικνύονται οι προσδοκίες και οι ανησυχίες τους και καταγράφεται μία αρχική εικόνα των δυσκολιών.  


Στην διερευνητική διαδικασία αξιοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης και τεχνικές ανάλυσης που μας παρέχουν μετρήσιμα στοιχεία για τις επιμέρους ικανότητες και δυσκολίες του παιδιού ή του ενήλικα.

Στη χώρα μας, δεν υπάρχει πληθώρα σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης που να επιτρέπει τη σύγκριση του εξεταζόμενου με συνομήλικα άτομα με αποτέλεσμα ο ειδικός να είναι συχνά αναγκασμένος να στηριχτεί και σε ποιοτικές κλινικές παρατηρήσεις. 

Η διερευνητική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή σε περισσότερες αναλόγως τη φύση της δυσκολίας και την ηλικία του εξεταζόμενου.

Η ακριβής διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των διαγνωστικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και επίσης από το αν θα κριθεί αναγκαία η συνδρομή άλλων θεραπευτών όπως του εργοθεραπευτή, του ειδικού παιδαγωγού και του ψυχολόγου.

Στο πέρας αυτής της διαδικασίας, η οικογένεια λαμβάνει λεπτομερή προφορική και γραπτή ενημέρωση και δίνονται οι κατάλληλες συστάσεις. 

Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών 
 

Στο χώρο μας, διενεργούνται οι διεθνώς αναγνωρισμένες κλίμακες αξιολόγησης της νοητικής λειτουργίας (νοημοσύνης) των παιδιών με τις κλίμακες WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Edition) για παιδιά ηλικίας από 2 ετών και 6 μηνών έως και 7 ετών και 3 μηνών και WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition) για παιδιά και εφήβους έως και 16 ετών από πιστοποιημένο συνεργάτη ψυχικής υγείας.

Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντική κλινική πληροφόρηση και αποτελούν οδηγό για την ένταξη του παιδιού σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης. Επίσης συμβάλλουν στον προσδιορισμό νοητικής χαρισματικότητας, γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων και μαθησιακών δυσκολιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA