Αξιολόγηση 

Στο χώρο μας, διερευνώνται αναπτυξιακές, μαθησιακές και συναισθηματικές διαταραχές καθώς και διαταραχές συμπεριφοράς. Η ομάδα μας στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών με ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές ή/και διαρκείς εξειδικεύσεις στο χώρο της λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογίας και ειδικής αγωγής.

Τι γίνεται στο πρώτο ραντεβού; 

Το αρχικό ραντεβού είναι διερευνητικό και περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού μέσω συνέντευξης με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ή του ενήλικα από όπου αναδεικνύονται οι προσδοκίες και οι ανησυχίες τους και καταγράφεται μία αρχική εικόνα των δυσκολιών.  


Στην διερευνητική διαδικασία αξιοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης και τεχνικές ανάλυσης που μας παρέχουν μετρήσιμα στοιχεία για τις επιμέρους ικανότητες και δυσκολίες του παιδιού ή του ενήλικα.

Στη χώρα μας, δεν υπάρχει πληθώρα σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης που να επιτρέπει τη σύγκριση του εξεταζόμενου με συνομήλικα άτομα με αποτέλεσμα ο ειδικός να είναι συχνά αναγκασμένος να στηριχτεί και σε ποιοτικές κλινικές παρατηρήσεις. Στη Λογοποίηση, έχουμε στη διάθεσή μας πολλά και διαφορετικά διαγνωστικά εργαλεία τόσο για την λογοθεραπευτική αξιολόγηση, όσο και για την μαθησιακή αξιολόγηση που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε πολλές δεξιότητες σε βάθος.

diagnostika ergaleia

Αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 1. Δεξιότητες προσοχής -αξιολόγηση ΔΕΠΥ
 2. Δεξιότητες μνήμης
 3. Δεξιότητες ανάγνωσης
 4. Δεξιότητες προφορικού λόγου
 5. Δεξιότητες γραμματισμού
 6. Λεξιλόγιο
 7. Δυσκολίες μάθησης
 8. Διαταραχές συμπεριφοράς
 9. Μη λεκτικές νοητικές ικανότητες
 10. Μαθηματικές δεξιότητες
 11. Επικοινωνιακά ελλείμματα που συνδέονται με το φάσμα του αυτισμού

Η ακριβής διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των διαγνωστικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τους τομείς που πρέπει να εξετασθούν και από το αν θα κριθεί αναγκαία η συνδρομή άλλων θεραπευτών όπως του εργοθεραπευτή, του ειδικού παιδαγωγού και του ψυχολόγου. Επίσης, μπορεί να δοθούν συμπληρωματικά ερωτηματολόγια για τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατό πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα.

Στο πέρας αυτής της διαδικασίας, η οικογένεια λαμβάνει λεπτομερή προφορική και γραπτή ενημέρωση και δίνονται οι κατάλληλες συστάσεις. Η έναρξη ατομικής θεραπευτικής παρέμβασης δεν είναι πάντα αναγκαία. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες προς τους γονείς για ενίσχυση του παιχνιδιού και της επικοινωνίας στο σπίτι.

Η αξιολόγηση συνοδεύεται και από γραπτή αναφορά.

Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών 
 

Στο χώρο μας, διενεργούνται οι διεθνώς αναγνωρισμένες κλίμακες αξιολόγησης της νοητικής λειτουργίας (νοημοσύνης) των παιδιών με τις κλίμακες WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Edition) για παιδιά ηλικίας από 2 ετών και 6 μηνών έως και 7 ετών και 3 μηνών και WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition) για παιδιά και εφήβους έως και 16 ετών από πιστοποιημένο συνεργάτη ψυχικής υγείας.

WISC WPPSI

Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντική κλινική πληροφόρηση και αποτελούν οδηγό για την ένταξη του παιδιού σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης. Επίσης συμβάλλουν στον προσδιορισμό νοητικής χαρισματικότητας, γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων και μαθησιακών δυσκολιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA