Αξιολόγηση 

Τι γίνεται στο πρώτο ραντεβού; 
Το αρχικό ραντεβού είναι διερευνητικό και περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού μέσω συνέντευξης με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ή του ενήλικα από όπου αναδεικνύονται οι προσδοκίες και οι ανησυχίες τους και καταγράφεται μία αρχική εικόνα των δυσκολιών.  

Στην διερευνητική διαδικασία αξιοποιούνται εργαλεία αξιολόγησης και τεχνικές ανάλυσης που μας παρέχουν μετρήσιμα στοιχεία για τις επιμέρους ικανότητες και δυσκολίες του παιδιού ή του ενήλικα.

Στη χώρα μας, δεν υπάρχει πληθώρα σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης που να επιτρέπει τη σύγκριση του εξεταζόμενου με συνομήλικα άτομα με αποτέλεσμα ο ειδικός να είναι συχνά αναγκασμένος να στηριχτεί και σε ποιοτικές κλινικές παρατηρήσεις. 

Η διερευνητική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή σε περισσότερες αναλόγως τη φύση της δυσκολίας και την ηλικία του εξεταζόμενου.

Η ακριβής διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των διαγνωστικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και επίσης από το αν θα κριθεί αναγκαία η συνδρομή άλλων θεραπευτών όπως του εργοθεραπευτή, του ειδικού παιδαγωγού και του ψυχολόγου.

Στο πέρας αυτής της διαδικασίας, η οικογένεια λαμβάνει λεπτομερή προφορική και γραπτή ενημέρωση και δίνονται οι κατάλληλες συστάσεις. 

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA