Ατομική Εποπτεία

Η κ. Βιρβιδάκη παρέχει ατομική εποπτεία σε μη εξειδικευμένους κλινικούς που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός περιστατικού με διαταραχές σίτισης-κατάποσης και/ή λόγου-ομιλίας στο πλαίσιο της νευροαποκατάστασης.

Η ατομική εποπτεία επίσης απευθύνεται και σε έμπειρους κλινικούς που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις κλινικές τους δεξιότητες και να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των πιο δύσκολων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κλινικό. Η συχνότητα συμφωνείται με τον εποπτευόμενο και δίνεται η δυνατότητα παροχής της εποπτείας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA