Θεραπεία / Αποκατάσταση

Για κάθε θεραπευόμενο καταρτίζεται εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας και τίθενται προτεραιότητες από κοινού με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ή με τον ενήλικα.

Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι ολιγόμηνη ή και μακροχρόνια και η εμπειρία που έχει ο ειδικός είναι καθοριστική για την πορεία και αποδοτικότητα του θεραπευτικού προγράμματος.

Η έκβαση της θεραπείας δεν στηρίζεται μόνο στην ικανότητα του θεραπευτή και στα διαθέσιμα θεραπευτικά μέσα αλλά και στην κλινική του δημιουργικότητα και ευελιξία καθώς και τη σχέση που αναπτύσσεται με τον θεραπευόμενό του.

Σε αυτή τη διαδικασία, καθοριστικό ρόλο έχει η συστηματική προτεινόμενη προσέλευση του θεραπευόμενου και η συνεργασία και συμπόρευση με τους γονείς στους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης της δυσκολίας στο σπίτι.

Στον χώρο μας, αφιερώνεται ειδικός χρόνος στο πέρας κάθε θεραπευτικής συνεδρίας για ενημέρωση των γονέων ως προς την ανταπόκριση του θεραπευόμενου στο ειδικά διαμορφωμένο ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA