Εργοθεραπεία

Πώς καταλαβαίνουµε πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία; 

Εργοθεραπεία είναι η επιστήµη που βοηθά τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να διεκπεραιώνουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες ανεξάρτητα από την πάθηση ή δυσλειτουργία που πιθανά να αντιµετωπίζουν. Στην περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάζει συστηµατικά κάποιες από τις ακόλουθες δυσκολίες σε σχέση µε τα πρότυπα της ηλικίας του, καλό θα ήταν να αναζητήσετε έγκαιρα µία εκτίµηση από έναν  εργοθεραπευτή:

 • ∆υσκολεύεται στην αυτο-εξυπηρέτησή του (ένδυση, τουαλέτα)
 • Αποφεύγει µε ασυνήθιστο τρόπο δραστηριότητες καθηµερινής περιποίησης (όπως χτένισµα, βούρτσισµα δοντιών)
 • ∆εν παίζει µε παιχνίδια της ηλικίας του
 • Καταστρέφει συχνά τα παιχνίδια του
 • Μοιάζει αδέξιο σε δραστηριότητες αδρής κίνησης (σκοντάφτει σε εµπόδια, δεν έχει καλή ισορροπία, πέφτει συχνά)
 • Έχει φτωχό έλεγχο στις λεπτές κινήσεις ή στο χειρισµό µικρών αντικειµένων (ζωγραφική µέσα σε πλαίσιο, κόψιµο µε ψαλίδι)
 • Έχει χαµηλό µυϊκό τόνο (µοιάζει να είναι αδύναµο)
 • Χάνεται εύκολα σε χώρους που δεν γνωρίζει καλά
 • ∆υσκολεύεται να υπολογίσει καλά τη θέση του σώµατός του στο χώρο (χτυπάει εύκολα)
 • Αποφεύγει να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό µιας παιδικής χαράς (κούνιες, τσουλήθρες, αναρριχήσεις, µύλοι)
 • Είναι ιδιαίτερα κινητικό, δεν ησυχάζει εύκολα
 • Είναι ιδιαίτερα παθητικό ή αποτραβηγµένο
 • ∆ιασπάται εύκολα η προσοχή του
 • ∆είχνει υπερευαίσθητο σε οσµές, γεύσεις, θορύβους, αγγίγµατα
 • Έχει δυσκολίες στο φαγητό µε αποτέλεσµα να λερώνεται υπερβολικά ή να τρώει µόνο συγκεκριµένες τροφές/υφές
 • Γράφει µε υπερβολική πίεση στο χαρτί ή πολύ απαλά ενώ σε µεγαλύτερες τάξεις, δεν έχει ευανάγνωστη γραφή
 

Οι παραπάνω δεξιότητες λεπτής, αδρής κινητικότητας και αισθητηριακής ωρίµανσης, αναπτύσσονται σταδιακά και σε διαφορετικό βαθµό σε κάθε παιδί. Η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική των κυριότερων δεξιοτήτων που άπτονται αξιολόγησης και ενδυνάµωσης από έναν ειδικό εργοθεραπευτή.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA